Hudobno-výchovný koncert

Hudobno-výchovný koncert

Aj prostredníctvom moderného hudobno-výchovného koncertu umeleckej Amos agentúry sme si na našej škole spríjemnili tento predvianočný čas.