Tematický deň – „Veda a technika okolo nás“

Tematický deň – „Veda a technika okolo nás“

Zaujímavosti slnečnej sústavy, vývoj strojov, dopravných prostriedkov, vynálezy boli témami ďalšieho tematického dňa s názvom „ Veda a technika okolo nás“. Naši vedci-výskumníci si prehlbovali svoje poznatky rôznymi tvorivými aktivitami. Stavali z drevených kociek, zhotovovali zo stavebnice SEVA, MERKUR, LEGO, vyrábali si papierové lietadlá, autá, jednoduché stroje.  Vlastné vynálezy prezentovali pred spolužiakmi. Žiaci skúmali aj zákonitosti ľudského tela, kde si odmerali svoje hlavy, ruky, nohy, merali nielen v cm ale aj v inch-och a zdokonaľovali sa v anglickom jazyku. Žiakov veľmi zaujali aj prezentácie bojového robota a akrobatických dronov, ktoré naprogramovali pedagógovia a žiaci z Fiľakovského gymnázia. Touto cestou chceme poďakovať p. riaditeľovi Péterovi z Gymnázia vo Fiľakovi, jeho kolegom a žiakom za skvelé ukážky.