Slávnostný sľub prvákov

Slávnostný sľub prvákov

Naši prváci sa zrazu ocitli v rozprávke Alica v krajine zázrakov, kde im rozprávkové postavy zadávali rôzne úlohy, aby zistili, či môžu byt pasovaní za ozajstných prvákov. Všetci žiaci úspešne zvládli neľahké úlohy a zložili Sľub prváka v stredu 16.11.2022 v aule VŠEM, kde dostali darčeky a pasovacie dekréty.

Prváčikovia rodičov potešili zábavným tanečným programom a všetci si odniesli domov dobrý pocit a radosť. Našim novým žiakom prajeme v Súkromnej základnej škole veľa študijných úspechov, radostných zážitkov a veľa nových kamarátov.