Tematický deň- „Zdravá výživa“

Tematický deň- „Zdravá výživa“

To aby žiaci vedeli, čo je dobré a správne pre ich zdravý vývin, ako sa majú stravovať, čomu sa majú vyhýbať sa im ľahšie učí tak, ak to môžu nielen počuť a prečítať ale aj vidieť a sami si to skúsiť. V rámci tematického dňa „ Zdravá výživa“ sme si v stredu 23.11. pripravili rôznorodé aktivity. V triedach sa tvorili ovocné a zeleninové šaláty. V rámci projektu – Viem, čo zjem – sme si zostavovali jedálny lístok, počítali kalórie, vyvodzovali násobilku, tvorili potravinovú pyramídu. Vieme, že zdravie je pre každého z nás to najcennejšie vlastníctvo, preto ho treba chrániť a posilňovať.