Účelové cvičenie-OČAP

Účelové cvičenie-OČAP

Dňa 16.09.2022 žiaci I. stupňa a 5.ročník absolvovali teoretickú i praktickú časť účelového cvičenia- Ochrany človeka a prírody pod vedením pedagógov. Účelové cvičenia boli zamerané na základné informácie a plnenie úloh.  

Venovali sme sa týmto témam: 

• riešenie mimoriadnych situácií- civilná ochrana 

• zásady pohybu a pobytu v prírode- ochrana prírody 

• zdravotná príprava – základná prvá pomoc, ošetrovanie úrazov 

• dopravná príprava 

• výchova k bezpečnému správaniu 

• športové aktivity 

Počasie nám prialo a preto sme mohli naše aktivity realizovať naplno a s úsmevom. 

Praktickú časť sme odštartovali nácvikom evakuácie, ktorý predstavoval varovný signál HORÍÍÍ, kde sa žiaci v čo najrýchlejšom čase mali spolu s vyučujúcimi premiestniť na športové ihrisko v areáli školy. 

Evakuáciu sme vykonali vo vynikajúcom čase a mohli sme tak pokračovať v ďalších aktivitách v športovom areáli TA Branco, kde sme sa presunuli pešo.  

Absolvovaním OČAPu získali žiaci nevyhnutné vedomosti, zručnosti, poznatky a návyky potrebné na prežitie pri vzniku mimoriadnej udalosti a v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie.