Festival Štyroch živlov Amavet

Festival Štyroch živlov Amavet

3.júna 2022 sa v Bratislave konalo celoslovenské finále súťaže Festival štyroch živlov Amavet. SZŠ na ňom reprezentovali žiačky 5.ročníka Vanda Kalmárová a Nina Palkovičová s projektom O tlaku a dážďovkách. Na projekte pracovali pod vedením pani učiteľky Ľ.Morkovej, vyučujúcej fyziku. Festival sa počas päťročnej tradície snaží formovať pozitívne postoje žiakov k prírode a rozširovať praktickou bádateľskou činnosťou záujem o prírodné vedy. Blahoželáme!