Tematický deň –  „ Zaujímavosti rôznych krajín sveta“

Tematický deň – „ Zaujímavosti rôznych krajín sveta“

Každá krajina na svete má čo ponúknuť, či sa jedná o architektonické skvosty, miestnu kuchyňu, prírodné bohatstvo a mnoho iného. Ďalší TEMATICKÝ DEŇ sa niesol v „cestovateľskom duchu“. Prváci si prezentovali hračky vo svete, vyrábali si vlastnú hračku. Rôznorodosť a zaujímavosti krajín sveta si druháci ukázali na fotkách detských krojov vo svete a sami vytvorili návrhy krojov rôznych krajín. Prezentovali si svoje zážitky z cestovania, absolvovali pútavé besedy s rodičmi žiakov. Tretiaci zisťovali z ktorých krajín a ktorých kontinentov zvieratá v  ZOO pochádzajú. Pri tomto pátraní pracovali s encyklopédiami a vytvorili mapu sveta, kam podľa výskytu jednotlivé zvieratá zakreslili. Štvrtáci sa venovali hudbe od 90.tych rokov až po súčasnosť. Vyjadrovali svoje pocity z hudby na výkresy. Piataci riešili matematické tajničky so zaujímavosťami sveta, pozerali dokumentárne filmy. Oboznámili sa aj s najviac rozšírenými náboženstvami na svete, s rozsahom ich rozšírenia v rámci kontinentov i počtu prívržencov. Aj vďaka tomuto tematickému dňu sme sa dozvedeli ďalšie zaujímavosti o rôznych krajinách vo svete.