Návšteva Mestského múzea

Návšteva Mestského múzea

Slnečný utorok 17.máj, bol ideálnym dňom na vychádzku za poznaním . Deti z našich tried 2.A, 2.B a 3.A sa vybrali navštíviť Mestské múzeum, ktoré otvorilo svoju ďalšiu expozíciu, a to unikátnu maketu, zobrazujúcu mesto Lučenec v roku 1907. Maketa nás všetkých veľmi zaujala, ale naše putovanie do minulosti ešte nekončilo. V mestskom múzeu sme si pozreli expozície starých školských tried, vyskúšali sme si ako sa v minulosti sedelo v iných laviciach, popozerali sme si  učebnice z ktorých sa deti učili a vyskúšali sme si aj používanie kalamárov.