Sľub prvákov

Sľub prvákov

Z čínskeho príslovia je známe : „Aj cesta dlhá tisíce míľ sa začína prvým krokom“.  Cesta našich prvákov sa začala a svoje prvé kroky vo vzdelávaní majú úspešne za sebou. Jedným  z najdôležitejších krokov bolo dokázať svojim rodičom a učiteľom, že si svoj titul PRVÁKA naozaj zaslúžia. A naozaj to aj dokázali! Dňa 10.05.2022 zvládli všetko, čo si pre nich ich kamaráti štvrtáci pripravili  a slávnostne zložili „ SĽUB PRVÁKOV“.