Slávik Slovenska 2022-okresné kolo

Slávik Slovenska 2022-okresné kolo

Naše šikovné speváčky Lucka Franeková z 4.B a Monika Mišíková z 3.B  v utorok 10.5. 2022 krásne reprezentovali našu školu na okresnom kole Slávika Slovenska 2022 v CVČ Magnet v Lučenci. Zanôtili nádherné melódie slovenských ľudových piesní: Vretienko mi padá, Bodaj by vás vy mládenci, Mala som ja rukávce, Tota Heľpa. Dievčatám patrí veľká pochvala za ich snahu a pevnú vôľu.