„Beh mládeže Domu Matice slovenskej“

„Beh mládeže Domu Matice slovenskej“

Pri príležitosti OSLÁV výročia narodenia M. R. Štefánika sa uskutočnil dňa 4.5.2022 „Beh mládeže Domu Matice slovenskej“, kde sme mali zastúpenie žiakov Súkromnej základnej školy. Vo svojej kategórii krásne 3. miesto obsadila žiačka piateho ročníka Emka Novotková. Všetkým zúčastneným žiakom patrí veľké poďakovanie za reprezentáciu.