Slávik Slovenska 2022-školské kolo

Slávik Slovenska 2022-školské kolo

Dňa 4.mája 2022 si žiaci našej základnej školy veselo zaspievali na školskom kole Slávika Slovenska 2022, kde nás potešili svojim spevom, úsmevom a dobrou náladou. Dušu nám rozveselili mnohé ľudové slovenské piesne: Kopala studienku, Mám ja hrušku, Borievka…Do regionálneho kola postupujú Monika Mišíková z 3.B a Lucka Franeková z 4.B. Dievčatám držíme palce.