Veľkonočný jarmok na Námestí republiky a Veľkonočné trhy

Veľkonočný jarmok na Námestí republiky a Veľkonočné trhy

Žiaci SZŠ včera svojím spevom a tancom potešili divákov na Námestí republiky v Lučenci, kde sa konal Veľkonočný jarmok. Pani učiteľky nacvičili so žiakmi ľudové tance a podporiť ich prišli spolužiaci zo školy. Veľkonočné trhy sa konali aj na našej škole, kde žiaci v ŠKD vyrobili originálne veľkonočné výrobky.