Regionálne kolo v prednese „Hviezdoslavov Kubín“

Regionálne kolo v prednese „Hviezdoslavov Kubín“

13-apríl 2022 sa v meste Lučenec niesol v duchu regionálneho kola umeleckého prednesu poézie a prózy v súťaži „Hviezdoslavov Kubín“. Naše dievčatá, Lucka Franeková, Nelka Chamulová a Lesia Belková, ktoré už dva krát postúpili z predošlých kôl, v tento deň prednášali svoj text v plnom nasadení a s úsmevom na tvári. Za svoje niekoľkotýždňové úsilie si Lucka Franeková (4.B, poézia) vybojovala krásne 3. miesto a Nelka Chamulová (3.B, próza) 2. miesto vo svojej kategórii. Všetkým trom dievčatám srdečne blahoželáme a želáme im veľa úspechov v ďalších súťažiach.