“ Čo vieš o hviezdach?“

“ Čo vieš o hviezdach?“

Žiačka Nela Kuricová sa 4.apríla 2022 zúčastnila súťaže s názvom „Čo vieš o hviezdach“ ktorej vyhlasovateľom bola Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove v spolupráci s hvezdárňami a planetáriami, astronomickými kabinetmi, osvetovými strediskami, centrami voľného času a regionálnymi kultúrnymi centrami. Súťaž bola určená pre jednotlivcov, všetkých záujemcov o astronómiu. Nelka obsadila 2. miesto v okresnom kole a postupuje do krajského kola v Žiari nad Hronom. Naši šikovní piataci Oliver Palík a Nelka Kuricová školu reprezentovali aj na geografickej olympiáde, ktorá sa konala online. 17.4.2022 si vybojovali na okresnom kole krásne miesta. Oliver Palík 17.miesto a Nela Kuricová 2.miesto. Žiakom blahoželáme a do ďalších súťaží prajeme veľa šťastia 😊