Okresné kolo Pytagoriády

Okresné kolo Pytagoriády

V utorok 29.marca sa uskutočnilo okresné kolo Pytagoriády . Všetci naši úspešní riešitelia školského koly pytagoriády boli pozvaní na riešenie úloh okresného kola, tejto veľmi obľúbenej matematickej súťaže žiakov celého Slovenska.

Zo školského kola v kategórii P 3 postúpili do okresného kola : Ema Číčelová, Matej Baláž, Daniel Nôta a Leonard Engler, Alison Spodniaková, Nela Chamulová, Simon Petrikovič, Miroslav Léke, Adrian Dováľ, Nela Kladivíková,  Martin Halás, Adela Falťanová, Liana Dubovská, Larisa Kocúrová, Veronika Šprohová, Lukáš Danko

Z kategórie P4 postúpili :Ria Čičmancová, Lea Babicová, Róbert Rubint, Sára Segečová, Nikola Pálešová.

Piataci, vo svojej kategórii uspeli v školskom kole v nasledovnom poradí : Oliver Palík, Lesia Belková, Michal Mlynarčík, Christian Kelemen,  Nina Palkovičová, Ema a Filip Novotkovci, Nela Kuricová, Branko Žemba a Matúš Vasiľ.

Máme veľkú radosť a blahoželáme úspešným riešiteľom okresného kola Matejovi Balážovi, Danielovi  Nôtovi a Rii Čičmancovej. Veríme, že každý, kto tento rok absolvoval Pytagoriádu má dobrý pocit zo zvládnutia a získania vedomostí z matematiky aj takouto formou.

Pri organizovaní okresného kola nám veľmi pomohla Stredná zdravotnícka škola v Lučenci, za čo jej veľmi pekne ďakujeme.