„ Knihy v mojom živote“

„ Knihy v mojom živote“

Ako vznikla kniha? Kto je všetko tvorcom samotnej knihy? V priebehu tematického dňa sme sa venovali téme „ Knihy v mojom živote“, kde sme pracovali s knihou z rôznych uhlov pohľadu. Žiaci si mohli priniesť svoju obľúbenú, najväčšiu, najmenšiu a mali sme v škole aj najstaršiu knihu. V triedach sme sa rozprávali o knihách a ich úlohe v živote človeka od narodenia. Tretiaci si vytvorili aj obálku na svoju obľúbenú knihu v programe Skicár. Štvrtáci sa rozprávali o význame čítanie cudzojazyčnej literatúry na hodine nemeckého jazyka. Druháci privítali vzácne hosťky- mamičky so svojimi knižkami a naši prváci navštívili Novohradskú knižnicu, kde ich pasovali za čitateľov a vyrábali si záložky do knihy. Vedeli ste, že s knihami si môžete aj zacvičiť? Žiaci z 2.A sa s knižkami presunuli do telocvični a aj v popoludňajších činnostiach v ŠKD si počas rekreačnej činnosti zacvičili rozprávkový strečing na koberci o poklade a delfínovi Izidorovi. V triedach sa čítalo v sede, v ľahu, na koberci a dokonca aj na školskom dvore, kde tretiaci čítali prvákom a mali pre všetkých kamarátov pripravenú malú výstavku kníh zo školskej knižnici.