Svetový deň vody

Svetový deň vody

Každoročne si  22. marca pripomíname dôležitosť vody v našich životoch v rámci Svetového dňa vody.  Cieľom tohto dňa sme sa snažili zvyšovať povedomie o skutočnosti, že stále veľmi veľká populácia ľudstva nemá prístup k nezávadnej pitnej vode. Naši žiaci sa o tejto environmentálnej téme dozvedeli prostredníctvom moderného výchovného koncertu umeleckej AMOS agentúry.