Úspešné obvodné kolo v prednese „Hviezdoslavov Kubín“

Úspešné obvodné kolo v prednese „Hviezdoslavov Kubín“

Dnešné obvodné kolo súťaže v umeleckom prednese bolo pre naše žiačky a pani učiteľky mimoriadne úspešné. Všetky tri žiačky: Lucka Franeková (4.B, poézia), Nelka Chamulová (3.B, próza) a Lesia Belková (5.A, próza) získali vo svojej kategórii ZLATÉ PÁSMO a postupujú tak do regionálneho kola tejto súťaže. Dievčatám srdečne blahoželáme a prajeme im ďalšie úspechy.