Šaliansky Maťko

Šaliansky Maťko

Bola raz jedna malebná krajina – Slovensko sa zvala. V nej malé mestečko Šaľa. A tá Šaľa Šalianskeho Maťka Jozefa Cígera Hronského mala.

Aj na našej škole sa konalo školské kolo súťaže v prednese povestí Šaliansky Maťko. Školského kola sa zúčastnili žiačky Michaela Badíková – 4.A., Kiara Ráczová – 4.A., Laura Virágh – 4.B., Vivien Garajová – 3.A., Hana Vasiľová – 3.A.

Do okresného kola postupuje Michaela Badíková z 4.A triedy. Blahoželáme!