Hviezdoslavov Kubín

Hviezdoslavov Kubín

„Nie cez hlas, ale cez recitátorovu dušu sa rodí prednes.“ J. Čajková

Aj tento rok sme pre našich žiakov usporiadali školské kolo v umeleckom prednese v jednej z najstarších celoštátnych postupových súťaží „Hviezdoslavov Kubín“. Dnes sa nám v prednese poézie a prózy predstavilo celkovo 15 recitátorov v dvoch súťažných kategóriách. Srdečne blahoželáme k trom prvým postupovým miestam: Lucke Franekovej (4.B, poézia), Nelke Chamulovej (3.B, próza) a z II. kategórie sa v obvodnom kole predstaví Lesia Belková (5.A, próza). Krásne druhé miesto získali: Sara Segečová (4.A) a Monika Mišíková (3.B). K tretiemu miestu blahoželáme: Vivien Mánikovej (2.B) a Miriam Antony (2.B).