Aká je moja finančná gramotnosť?

Aká je moja finančná gramotnosť?

Cieľom ďalšieho tematického dňa bolo žiakom poskytnúť základné vedomosti, zručnosti v oblasti finančnej gramotnosti. Svoju šikovnosť si precvičovali počítaním bankoviek, mincí, nakupovaním a interaktívnymi cvičeniami. Riešili finančný kvíz, čítali si príbehy, tvorili si pokladničky. Sme radi, že tematický deň obohatil žiakov o zážitky a vedomosti, ktoré využijú v bežnom živote.