Vystúpenie pre seniorov

Vystúpenie pre seniorov

Žiaci 1.B. triedy Súkromnej základnej školy v Lučenci si pripravili online program pre seniorov, pri príležitosti Mesiaca úcty k starším pod vedením vyučujúcej Mgr. Milkovej a vychovávateľky p.Stanovej. Chceme sa poďakovať pani Dalaslan zo Zps Tillia za spoluprácu pri online vystúpení. Veľkú radosť našim žiakom urobila aj pesnička, ktorú si spoločne zaspievali…Tešíme sa na ďalšie stretnutie s Vami…