Týždeň boja proti drogám

Týždeň boja proti drogám

V týždni od 15.11. na našej škole prebiehali aktivity zamerané na prevenciu proti drogám a iným patologickým javom pod názvom Týždeň boja proti drogám. Pre našich žiakov sme si pripravili kreatívne, výtvarné a športové aktivity. Nadviazali sme na tematický deň z minulého mesiaca, ktorý bol venovaný zdravému životnému štýlu.  Je dôležité aby sa žiaci v živote rozhodnúť pre veci, ktoré sú pre nich správne. Motivujeme a podporujeme ich v správnom rozhodovaní.