Mesiac úcty k starším

Mesiac úcty k starším

Mesiac október je tradične mesiacom oslavy jesene života a pripomienkou úcty k všetkým starším ľuďom. Deň starých rodičov vznikol na podnet Američanky Marian Lucille Herndon Mc Quade, matky 15 detí a starej matky 40 detí. Oficiálne bol vyhlásený v roku 1978. Cieľom je vyzvať ľudí, aby premýšľali o vplyve starých rodičov na ich životy a na spoločnosť. V ŠKD a vyrábali sme vkusné darčeky a pozdravy pre milovaných starých rodičov.