Európsky deň jazykov

Európsky deň jazykov

Naša snahou je neustále skvalitňovanie a obohacovanie vzdelávania na našej škole. Preto sme sa od tohto školského roku rozhodli organizovať pre našich žiakov tzv. Tematické dni. Počas roka ich žiaci zažijú desaťkrát, vždy na konci mesiaca. Téma bude zakaždým iná a tomu sa budú prispôsobovať aj rôznorodé aktivity s deťmi počas vyučovania a počas ŠKD. Našim hlavným zámerom bude podporiť u žiakov kritické myslenie hravými a zážitkovými aktivitami. Využívať budeme pri tom blokové vyučovanie. Naše Tematické dni sme zahájili témou –  „Európsky deň jazykov.“ Už žiaci prvých ročníkov „cestovali vlakom“ Európskymi štátmi. Svoj výlet začali v Českej republike, pokračovali v Anglicku, vo Francúzsku ochutnávali francúzske croissanty a svoj výlet ukončili v Rumunsku, na Drakulovom hrade. Zo susedných druháckych tried boli počuť slovíčka ako „ Buongiorno, Grazie, Prego“. Pripomenuli si významných talianskych umelcov, zahrali sa na maliarov a ochutnali tradičný taliansky dezert – tiramisu. V ďalších triedach sa žiaci zoznámili s jazykmi a menou susedných štátov Slovenska. Naučili sa základné pozdravy, zabavili sa so zvieracími hádankami a osvojili si vtipnú nemeckú básničku. Naši piataci sa venovali premene peňazí z jednej meny na druhú. Každý z piatakov si tiež fiktívne vyskladal svoju detskú izbu na stránke Ikea.sk, a cenu prepočítaval na niektorú zo svetových mien. Výslednými prácami boli projekty Európy, mapy Slovenska, ktoré sme si vystavili v našich triedach.