Športový deň

Športový deň

Dňa 20.09.2021 žiaci I. stupňa absolvovali testovanie pohybových predpokladov. Aktivity boli pripravené na jednotlivých stanovištiach na školskom ihrisku a v telocvični. Na každom stanovišti žiaci vykonávali iné pohybové aktivity.

Testovanie žiakov pozostávalo z disciplín:

  1. predklon v sede s dosahovaním
  2. opakovaná zostava s tyčou
  3. výdrž v zhybe nadhmatom
  4. skok do diaľky z miesta
  5. ľah-sed
  6. kotúľanie 3 lôpt
  7. člnkový beh 4 x 10 m
  8. vlajková naháňačka
  9. viacstupňový vytrvalostný člnkový beh na 20 metrov

Samotný priebeh testovania sa niesol v pozitívnej atmosfére. Pri stanovištiach aktivity realizovali učitelia, vychovávateľky a taktiež žiaci SGM.

Srdečná vďaka patrí všetkým pedagógom, ktorí sa pripravili na športový deň a hlavne všetkým športujúcim žiakom. Všetci síce nezískali výborné výsledky, ale všetci bojovali za seba, všetci sa tešili z pohybu a súťaží. Heslo dňa ,,športu zdar“ si užívali plnými dúškami.