Dopravné ihrisko

Dopravné ihrisko

V školskom klube detí sa pravidelne venujeme dopravnej výchove. V triedach sme sa rozprávali o pravidlách cestnej premávky, o dopravných značkách. Takto vyzbrojení vedomosťami sme si na školskom dvore, na našom dopravnom ihrisku vyskúšali to, čo sme sa dozvedeli a zopakovali si.