Otvorenie šk. roka 2021/2022

Otvorenie šk. roka 2021/2022

Po dvoch mesiacoch prázdnin deťom opäť začala škola. Otvorenie nového školského roka sa konalo pred budovou školy. Žiakov, rodičov a pedagógov privítali krátkymi príhovormi pani riaditeľky súkromných škôl. Žiakom popriali veľa síl do nového školského roku.