Predprvácke stretnutie

Predprvácke stretnutie

V sobotné dopoludnie 26.06.2021 privítali pani učiteľky a pani vychovávateľky na predprváckom stretnutí SZŠ svojich šikovných, budúcich prváčikov. Pripravili im zaujímavé úlohy, zábavné hry a pohybové aktivity. Želáme našim budúcim prváčikom krásne prázdniny a tešíme sa na Vás v budúcom školskom roku.