Dotkni sa knihy

Dotkni sa knihy

V mesiaci jún sa zvedaví tretiaci zúčastnili besedy so známou spisovateľkou, autorkou kníh pre deti a mládež, Andreou Gregušovou. Pani spisovateľka predstavila žiakom jej novú knihu „Vincent“ a zároveň im prezradila, kde nachádza inšpiráciu pre svoju literárnu tvorbu. Príjemné stretnutie bolo prínosom nie len pre žiakov našej školy, ale aj pre samotnú pani spisovateľku, ktorá žiakov pochválila za ich záujem o literatúru a knihy.