Timravina studnička

Timravina studnička

Celoslovenské kolo v umeleckom prednese „Timravina studnička“

Podnietiť žiakov k objavovaniu krásy umeleckého slova a viesť ich k poznávaniu slovenskej literatúry, aj to je cieľom prípravy žiakov na súťaže v prednese. Naše dve žiačky, Natália Kolbányiová (3.B)Sofia Lara Jankovičová (5.A) ukázali, že cit a lásku k hovorenému slovu v sebe už našli.

Po veľmi úspešnom prezentovaní sa v školskom a regionálnom kole, dnes 23. júna 2021 obe dievčatá zabojovali svojim prednesom v celoslovenskom kole v umeleckom prednese pôvodnej slovenskej prózy „Timravina studnička“.

Natália Kolbányiová, ktorá sa predstavila v I. kategórii, získala mimoriadnu cenu riaditeľky Domu Matice Slovenskej J. Vitekovej. Srdečne blahoželáme a obom dievčatám želáme veľa úspechov v ďalších rokoch.