Deň ľudových zvykov a tradícií

Deň ľudových zvykov a tradícií

Na známosť sa všetkým dáva jedna dôležitá správa. Na dvore v jednej Lučenskej škole zavial vietor času a všetci si prežili zvyky a tradície aké boli a stále sú. Ako sa kedysi deti hrávali, ako ľudia Fašiangy oslavovali, ako zimu Morenou vyháňali, ako máje stavali, ako chlapci dievčatá na Veľkú noc vyšibali, ako chlapci na vojnu rukovali, ako nevestu čepčili, to všetko ľudia na SZŠ zažili.