Pasovanie prvákov

Pasovanie prvákov

Ako po iné roky, aj tento rok bolo úlohu prvákov ukázať, čo sa za prvý rok v laviciach naučili. Rodičia detí boli 10.júna svedkami krásnej spoločenskej udalosti – pasovanie žiakov do „školského cechu“. Za pomoci šikovných štvrtákov deti plnili pripravené úlohy, recitovali básničky a tancovali. Pred vedením školy, rodičmi a pani učiteľkami zložili „Sľub prváka“ kde sa zaviazali že si budú zodpovedne plniť svoje povinnosti. Prváčikovia dostali pamätný list a darčeky. Deti odchádzali domov s hrdosťou a peknými spomienkami na vydarené podujatie.