Literárna súťaž KOVÁČOVA BYSTRICA

Literárna súťaž KOVÁČOVA BYSTRICA

Informačné Centrum Mladých v Banskej Bystrici každoročne organizuje literárnu súťaž KOVÁČOVA BYSTRICA, v oblasti interpretácie poézie a prózy a v oblasti vlastnej literárnej tvorby. Tento rok sa konal XVII. ročník súťaže, ktorého sa prvýkrát zúčastnila aj žiačka z 5.A triedy, SOFIA DELLAI, v oblasti vlastnej literárnej tvorby. Sofia sa vo svojej kategórii umiestnila na krásnom 3. mieste. K úspechu jej srdečne gratulujeme!

DIPLOM