Zber papiera -vyhodnotenie

Zber papiera -vyhodnotenie

Spolu sa nám podarilo vyzbierať 4790kg ?

Vyhodnotenie:

1. miesto – 3.B – 844kg

2.miesto – 1.A – 532kg

3.miesto – 3.A – 487kg

Jednotlivci:

1. miesto – Paul Taylor 1.B – 245,6kg

2. miesto – Samuel Žila 3.B – 176kg

3. miesto – Samuel Commisso, 4.B – 162,5kg

Výhercom srdečne blahoželáme!