Pytagoriáda

Pytagoriáda

Naše matematické hlavičky riešili školské kolo pytagoriády už v decembri. S matematickými úlohami sa popasovali tretiaci aj štvrtáci a traja odvážni piataci. Najúspešnejšími riešiteľmi školského kola pytagoriády sa stali dievčatá Ria Čičmancová 3.A a Nela Kuricová 4.B. Ďalšími úspešnými riešiteľmi školského kola boli v kategórii P3: Ján Stano 3.B, Nikola Pálešová 3.B, Martin Pančík 3.A, Alex Pušpoky 3.B, a v kategórii P4 Michal Mlynarčík 4.B, Nina Palkovičová 4.A, Jakub Paulovič 4.B, a Oliver Palík 4.B. Všetci menovaní postúpili do okresného kola, ktoré prebiehalo v mesiaci apríl. Riešili matematické úlohy online formou. Sme veľmi radi, že v kategórii P3 sa úspešnými riešiteľmi stali žiaci Ján Stano a Nikola Pálešová a v kategórii P4 Michal Mlynarčík, Nela Kuricová a Jakub Paulovič.

Blahoželáme!