Celoslovenská súťaž „ALFIÁDA“

Celoslovenská súťaž „ALFIÁDA“

Naša škola pravidelne využíva interaktívny program ALF. Žiaci v ňom veľmi radi pracujú. Obľubujú pexesá, puzzle, tajničky. V celoslovenskej súťaži „Alfiáda“ zo 456 zapojených škôl naša škola získala krásne 2.miesto v kategórii ŠKOLA. Vyhrali sme animačný svet, pomôcku, ktorú budeme aktívne používať na vyučovacích hodinách.

Pripájame link na video z našej školy – https://www.youtube.com/watch?v=R6p-U8aVbp4