OZNAM

OZNAM

Milí rodičia,

vzhľadom na fakt, že do tejto chvíle nebol zo strany Ministra školstva SR a Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydaný, resp. aktualizovaný žiadny záväzný dokument,

bude s definitívnou platnosťou vyučovanie na prvom stupni Súkromnej základnej školy počas zajtrajšieho dňa (3.3.2021) prebiehať v nezmenenom režime ako doteraz,  t.j. podľa stále

platného Rozhodnutia ministra školstva a stále platnej Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, obidve účinné od 8.2.2021.

O organizácii vyučovacieho procesu v nasledujúcich dňoch, resp. o každej jeho zmene, Vás budeme okamžite a priebežne informovať.

Držte sa v zdraví,

s pozdravom,

Vedenie Súkromných škôl v Lučenci