Oznámenie o prerušení prezenčnej formy vzdelávania pre žiakov 1.stupňa