8.2.2021 znovu otvárame brány našej školy

8.2.2021 znovu otvárame brány našej školy

Milí rodičia,

na základe rozhodnutia ministra školstva SR zo dňa 5.2.2021 Vám týmto oznamujeme, že dňa 8.2.2021 otvárame brány našej školy pre prezenčnú formu vzdelávania pre žiakov 1. stupňa SZŠ vrátane školského klubu detí.

Tešíme sa na Vás!

kolektív SZŠ