Nebuď otrok drog !

Nebuď otrok drog !

V našej škole okrem odovzdávania vedomostí žiakom a ich výchovy dbáme aj na to, aby sa ich osobnosť formovala správnym smerom a viedli zdravý životný štýl. Našou snahou je predovšetkým chrániť zdravie detí a naučiť žiakov zodpovednosti o vlastné zdravie. Preto nedovolíme, aby sa nechali zlákať rôznymi nástrahami dnešnej spoločnosti, medzi ktoré patrí aj užívanie návykových a omamných látok. Dávame Vám do pozornosti internetovú stránku www.nebudotrokdrog.sk, na ktorej si môžete pozrieť osobné výpovede známych športovcov, umelcov, ktorí rozprávajú čo je ich skutočným úspechom v živote, ako zvládajú stres, a ich názory na cigarety, drogy, alkohol.

Ondrej Kandráč