CPPPaP v Lučenci

CPPPaP v Lučenci

Tím odborných zamestnancov CPPPaP v Lučenci zabezpečuje odborné služby dištančne. Zamestnanci pracujú formou home office v čase od 7.00 do 15.00h. V tomto čase sú k dispozícii pre klientov, zákonných zástupcov a odborných zamestnancov školy. Konzultácie sa týkajú týchto oblastí:

  • krízová intervencia zameraná na situáciu, ktorá na Slovensku nastala
  • zvládanie náročných a iných životných situácií
  • výchovné problémy
  • problémy v učení
  • školská zrelosť
  • problémy v správaní
  • kariérne poradenstvo

Telefónne kontakty nájdete v tomto pdf formáte.