Týždeň vedy a techniky

Týždeň vedy a techniky

Na našej škole prebiehal Týždeň vedy a techniky v dňoch 16.11.2020 až 20.11.2020. Šikovné pani učiteľky si pripravili pre svojich žiakov zaujímavé tvorivé aktivity na témy Chránené rastliny, Chránené živočíchy, Voda ako neoddeliteľná súčasť živej prírody, Kyberšikanovanie, Vynálezy a Vesmír. Z detí sa stali nachvíľku výskumníci, bádatelia, kozmonauti, vedci, ochranári… Týždeň sme si spestrili Výstavou Lega, kde každý žiak mohol ukázať svoju predstavivosť, vynaliezavosť, logické myslenie, tajné sny a túžby. Aj na hodinách angličtiny , kde sa vyučuje metódou CLIL, si zdokonaľovali svoje poznatky o vesmíre. Na tvárach našich detí bolo vidieť radosť z poznávania, záujem o nové fakty a spokojnosť. Kreatívne učenie hrou vždy žiakov zaujme, baví a prináša veľa zábavy