Týždeň zdravia

Týždeň zdravia

Minulý týždeň sme venovali nášmu zdraviu. Rozprávali sme sa čo je dôležité pre naše telo. Žiaci prvého stupňa boli mimoriadne aktívni a tvoriví. V triedach sa tvorili ovocné misy, vykrajovalo sa ovocie do nádherných tvarov, piekli sa zelérové hranolky a tvorili krásne ovocné aranžmány. Žiakom sa tieto aktivity veľmi páčili a nabudúce si ich veľmi radi zopakujú.

Ďalšie fotky sú k nahliadnutiu na našej školskej FB stránke – Súkromná základná škola Lučenec