Október-Mesiac úcty k starším

Október-Mesiac úcty k starším

 Jeseň, ktorej obdobím momentálne prechádzame, je až poeticky krásna. Nádherný čas, kedy sú stromy okolitých lesov odeté do pestrofarebných šiat a v diaľave už belejú končiare vrchov. Všetko je jasné, priezračné a čisté. Jeseň je naozaj krásna. A v jednom zo svojich mesiacov nám pripomína jednu z najvzácnejších cností, ktorá môže byť zrodená v duši človeka. Je ňou úcta k starším. Starší ľudia si zaslúžia oveľa väčšiu úctu a vďaku ako sa nám zdá a to nielen v októbri, ale počas celého roka. Svojimi životnými skúsenosťami a cennými radami obohacujú život rodiny a sú jej oporou a príkladom.

Naši žiaci pripravili pre svojich starých rodičov krásne darčeky.