Účelové cvičenie – OČAP

Účelové cvičenie – OČAP

Dňa 10.09.2020 žiaci I. stupňa absolvovali teoretickú i praktickú časť účelového cvičenia- Ochrany človeka a prírody pod vedením pedagógov. Účelové cvičenia boli zamerané na základné informácie a plnenie úloh. Venovali sme sa týmto témam:

• riešenie mimoriadnych situácií- civilná ochrana

• zásady pohybu a pobytu v prírode- ochrana prírody

• zdravotná príprava – základná prvá pomoc, ošetrovanie úrazov

• dopravná príprava

• výchova k bezpečnému správaniu

• športové aktivity

Aktivity sa realizovali za krásneho počasia na TK Branco v Lučenci. Praktickú časť sme realizovali v prírode, pešo, kde sme sa učili ochrániť seba, prírodu a spoznávali sme nové dopravné značky. Žiaci v teplom počasí zvládli veľmi dobre teoretické i praktické aktivity, ktoré boli pre nich pripravené na jednotlivých stanovištiach. Po úspešnom splnení jednotlivých úloh mali žiaci priestor na rôzne športové súťaže a aktívny odpočinok.

Viac fotiek je k nahliadnutiu na našej FB školskej stránke – Súkromná základná škola Lučenec.