Otvorenie školského roka 2020/2021

Otvorenie školského roka 2020/2021

Slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021 sa konalo 2. septembra jednotlivo na triedach s triednymi pani učiteľkami a vychovávateľkami. Vzhľadom k momentálnej epidemiologickej situácii sme privítali do budovy školy len rodičov našich prváčikov, aby sa dozvedeli potrebné informácie. Po zaznení štátnej hymny a zoznámení sa so školským poriadkom nám žiaci porozprávali svoje zážitky z prázdnin.