Harmonogram k otvoreniu školského roka 2020/2021

Harmonogram k otvoreniu školského roka 2020/2021

Milí rodičia, žiaci, priatelia našej školy !

Radi by sme Vám priblížili harmonogram k otvoreniu Súkromnej Základnej školy.

8:00-8:45 2.B, 3.A, 3.B, 4.A, 4.B, 5.A

10:00 – 10:45 1.A, 1.B, 2.A

Vzhľadom k aktuálnej epidemiologickej situácii sme prvý školský deň 2.9.2020 rozdelili na časové intervaly. Veľmi pekne chceme poprosiť rodičov, aby v prvý školský deň dodržiavali harmonogram a v priestoroch vonkajšieho parkoviska obmedzili dobu parkovania.

Milí rodičia, sledujte si svoje emailové schránky. Vaše pani triedne učiteľky Vám v prípade zmien budú pravidelne posielať aktuálne informácie.

Od 3.9.2020 bude v prevádzke školská jedáleň a tiež školský klub detí od 6:30-17:00.

Veľmi sa na Vás všetkých tešíme,

Kolektív SZŠ