ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA

TERMÍN: apríl 2021

Forma zápisu:

OSOBNE ( v závislosti od aktuálnej pandemickej situácie)

  • v škole za účasti dieťaťa a zákonných zástupcov
  • u dieťaťa sa overuje školská zrelosť
  • zákonní zástupcovia vypĺňajú prihlášku v škole
  • termín: 7. a 8. apríl 2021

alebo

ODOSLANÍM PRIHLÁŠKY

  • bez priamej účasti dieťaťa a zákonných zástupcov
  • zákonní zástupcovia odošlú vyplnenú prihlášku scannom alebo poštou na adresu školy
  • sprístupnenie prihlášky na stránke školy: 1. apríl 2021

Bližšie informácie k zápisu Vám poskytne riaditeľka školy PaedDr. Mária Pálešová

telefonicky: 0907 309 755

e-mailom: palesova@sgymlc.sk